søndag 15. februar 2015

Akkarvik - ei bygd på Arnøya

Akkarvik er ei lita bygd sørvest på Arnøya. For ttredve år sida var Akkarvik ei livlig bygd, med egen skole, butikk og postkontor. Bygdas fiskere leverte fangsten sin på fiskebruket, og sauene beita i de frodige liene rundt bygda. Akkarvik sto på anløpslista til hurtigbåten fra Tromsø. Her var det liv laga.
Men i Akkarvik, som så mange  andre steder flytta ungdommen ut for å ta utdanning eller jobbe. Få kom tilbake. Barnetallet sank, og på 1980-tallet ble skolen lagt ned. Gjennomsnittsalderen i bygda steg. Etterhvert sto flere og flere hus tomme. Ble bare lufta om sommeren, når folket kom hjem på ferie. Posten ble lagt ned og butikken forsvant.
I dag bor det bare noen få mennesker igjen i den lille bygda.

Akkarvik - bygda under TrolltindenAkkarvikdalen - bygda er omgitt av en fantastisk natur, året rundt.Lyngenhalvøya med sine mange tusenmeterstopper danner kulisse mot sør.
Fra  Nesset, lengst sør i bygda, er utsynet mot den mer kjente halvøya  svært vakker.
Lyngenhalvøya i sør


Regnbuens farger. Bak ruver Finnkjerka.
Vinter under Trolldalstinden

Vest for Akkarvik finnes flere tidligere bosettinger.
Lengst vest ligger Sotnes. Her ble husene bygget opp igjen etter krigen, men demontert og satt andre steder da folket flytta her fra på 1950-tallet.

torsdag 12. februar 2015

Engnes i mitt hjerte

Lengst nord på øya, der hav og horisont møtes og det store havet viser krefter mot land, frister Engnes en naturfotograf. En verden for seg, stort sett bebodd av natur - og mye vær. Lyset skaper former, gir liv og endres - alt i en evig strøm.Engnes i mitt hjerte

Det magiske lyset
Kontraster

Lyse mai-netter

En sommer på hellMai-natt på EngnesEt teppe av blomster. Reinrose.


Tungsjø og polare lavtrykk fra nord.


På vei hjem

Bølgen