torsdag 12. februar 2015

Engnes i mitt hjerte

Lengst nord på øya, der hav og horisont møtes og det store havet viser krefter mot land, frister Engnes en naturfotograf. En verden for seg, stort sett bebodd av natur - og mye vær. Lyset skaper former, gir liv og endres - alt i en evig strøm.Engnes i mitt hjerte

Det magiske lyset
Kontraster

Lyse mai-netter

En sommer på hellMai-natt på EngnesEt teppe av blomster. Reinrose.


Tungsjø og polare lavtrykk fra nord.


På vei hjem

Bølgen

1 kommentar: