søndag 15. februar 2015

Akkarvik - ei bygd på Arnøya

Akkarvik er ei lita bygd sørvest på Arnøya. For ttredve år sida var Akkarvik ei livlig bygd, med egen skole, butikk og postkontor. Bygdas fiskere leverte fangsten sin på fiskebruket, og sauene beita i de frodige liene rundt bygda. Akkarvik sto på anløpslista til hurtigbåten fra Tromsø. Her var det liv laga.
Men i Akkarvik, som så mange  andre steder flytta ungdommen ut for å ta utdanning eller jobbe. Få kom tilbake. Barnetallet sank, og på 1980-tallet ble skolen lagt ned. Gjennomsnittsalderen i bygda steg. Etterhvert sto flere og flere hus tomme. Ble bare lufta om sommeren, når folket kom hjem på ferie. Posten ble lagt ned og butikken forsvant.
I dag bor det bare noen få mennesker igjen i den lille bygda.

Akkarvik - bygda under TrolltindenAkkarvikdalen - bygda er omgitt av en fantastisk natur, året rundt.Lyngenhalvøya med sine mange tusenmeterstopper danner kulisse mot sør.
Fra  Nesset, lengst sør i bygda, er utsynet mot den mer kjente halvøya  svært vakker.
Lyngenhalvøya i sør


Regnbuens farger. Bak ruver Finnkjerka.
Vinter under Trolldalstinden

Vest for Akkarvik finnes flere tidligere bosettinger.
Lengst vest ligger Sotnes. Her ble husene bygget opp igjen etter krigen, men demontert og satt andre steder da folket flytta her fra på 1950-tallet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar