søndag 3. juni 2012

Svartbaken i Skinnstakkvika

Skjervøya, steinen i havet, byr på mange små viker og innsmett. Her har folk i generasjoner klort seg fast og funnet sitt utkomme. Skattøra, Finneidet og Isakeidet er plasser på øya der det en gang bodde folk og dyr. 
Mellom Engnes og Skjervøyvågen, finnes ei lita vik som mange har hørt om, men få har besøkt. I Skinnstakkvika finnes spor av dagens mennesker. Her ligger enda ei lita bu som en gang ble benyttet under laksefisket. Nå er laksefisket med not og garn i sjøen omtrent en sagablott og den lille bua til nedfalls. Krattskogen har overtatt, og i dag er det stort sett bare måse og oter som ferdes her.
Men hvorfor navnet Skinnstakkvika?  Har det opprinnelse i folk som har bod her? En hendelse? Et funn?
Derom tier historien.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar