søndag 25. august 2013

Blåisen

Vi har opplevd tidenes sommer i nord.  Lange, lyse, varme sommerdager - og netter. Naturen og været har liksom smilt til oss. Men varmen har sin pris. Breene smelter som aldri før. I løpet av noen varme sommeruker blir tusenårig is til vann. Fremdeles, nå i slutten av august, går breelvene strie med grumsete vann. Store mengder løsmasser føres ut i havet. Landskap er i endring. Fortsetter smeltinga i samme tempo, er de fleste små breene på øyene her nord en sagablott om få år.

                                       
Blåisen på Kågen smelter


Inne på breen renner vannet i strie strømmer. Smeltevannet graver seg
ned i isen
Mange av sprekkene er flere meter dype
Her har smeltevannet jobbet en stund
Hvor lang tid vil det gå før steinen ligger på fjell?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar