søndag 22. april 2012

På leiting etter våren

Grågåsa er en art som har spredd seg kraftig her i Troms de siste 10 - 15 årene. Hver vår oppdages flere nye hekkelokaliteter, til glede for ivrige jegere, men til desto større frustrasjon for dem som opplever at åkre beites ned.
Grågåsa forsvinner ut av fylket vårt om høsten, men er nå tilbake på nye og gamle hekkeplasser
- om enn ikke helt klar for hekking.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar